Αρχική » Τομέας Γεωπονίας

Που είμαστε

Πύργος Θήρας 84700
2286023920

Τομέας Γεωπονίας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες ώστε να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοί, βιότοποι κ.α.)
 • να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον
 • να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες
 • να αναγνωρίζει τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία- να αναγνωρίζει τα υλικά άρδευσης
 • να αναγνωρίζει τα υλικά συνδεσμολογίας σωλήνων (μεταλλικών, pvc, πολυαιθυλενίου)
 • να εκτελεί βασικούς φυτωριακούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης
 • να εκτελεί βασικούς χειρισμούς για τις ανθοκηπευτικές καλλιέργειες
 • να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου
 • να σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου (χειρονακτικά- ηλεκτρονικά)
 • να εκτελεί βασικούς χειρισμούς συντήρησης πρασίνου
 • να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης
 • να αναγνωρίζει, επιλέγει, χειρίζεται και συντηρεί μηχανήματα και εργαλία (καλλιεργητές, ψαλίδα, σκαπτικά μηχανήματα, μικρούς εκσκαφείς και εργαλεία χειρός ) για φυτοτεχνικά έργα
 • να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και απλών κατασκευών διαμόρφωσης τοπίου
 • να χειρίζεται τον εξοπλισμό μίας επιχείρησης φυτοτεχνιών έργων ή ενός καταστήματος πώλησης σχετικού εξοπλισμού
 • να ετοιμάζει παραστατικά πώλησης και διακίνησης αγαθών
 • να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση
 • να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο
 • να αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας
 • να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές της γεωργικής

Πρόσφατα σχόλια